Věra FLASAROVÁ : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 13-01-2014 / 30-06-2014 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

  • 13-01-2014 / 30-06-2014 : Komunistická strana Čech a Moravy (Tsjechië)

Leden 

  • 15-01-2014 / 30-06-2014 : Begrotingscommissie
  • 15-01-2014 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

Plaatsvervanger 

  • 13-01-2014 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie

all-activities 

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen