Jana BOBOŠÍKOVÁ : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Niet-ingeschrevenen

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : NEZÁVISLÍ (Tsjechië)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering

all-activities 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de invloed van het beleid van de vervanging van traditionele brandstoffen door biobrandstoffen op de prijsstijging van levensmiddelen in ontwikkelingslanden  
- P6_DCL(2008)0049 - Vervallen  
Jana BOBOŠÍKOVÁ  
Datum bekendmaking : 04-06-2008
Vervaldatum : 09-10-2008
Aantal ondertekenaars : 29 - 09-10-2008
Schriftelijke verklaring over de noodzaak het Hervormingsverdrag van Lissabon door middel van een referendum te ratificeren  
- P6_DCL(2007)0097 - Vervallen  
Jana BOBOŠÍKOVÁ  
Datum bekendmaking : 12-11-2007
Vervaldatum : 26-02-2008
Aantal ondertekenaars : 34 - 21-02-2008
Schriftelijke verklaring over het betwisten van de conclusies van de Overeenkomst van Potsdam  
- P6_DCL(2005)0043 - Vervallen  
Jana BOBOŠÍKOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jaromír KOHLÍČEK , Sahra WAGENKNECHT , Bogdan GOLIK  
Datum bekendmaking : 05-09-2005
Vervaldatum : 05-12-2005
Aantal ondertekenaars : 24 - 05-12-2005

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.