Marco RIZZO : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid van het bureau

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partito dei Comunisti Italiani (Italië)

Ondervoorzitter 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

Leden 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten, inclusief Jemen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten, inclusief Jemen
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de vereiste maatregelen van de Europese Unie ter ondersteuning van de Europese luchtvaartindustrie  
- P6_DCL(2007)0033 - Vervallen  
Jacky HÉNIN , Marco RIZZO  
Datum bekendmaking : 28-03-2007
Vervaldatum : 28-06-2007
Aantal ondertekenaars : 24 - 29-06-2007
Schriftelijke verklaring over de oprichting van een Europees agentschap voor energie en de instelling van een economisch samenwerkingsverband voor het beheer van de elektriciteitsproductie en -distributie op het grondgebied van de Europese Unie  
- P6_DCL(2006)0085 - Vervallen  
Jacky HÉNIN , Marco RIZZO , Helmuth MARKOV  
Datum bekendmaking : 29-11-2006
Vervaldatum : 15-03-2007
Aantal ondertekenaars : 25 - 15-03-2007

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.