Giorgio CAROLLO : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Forza Italia (Italië)

Leden 

 • 21-07-2004 / 08-05-2005 : Commissie juridische zaken
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie visserij
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
 • 16-02-2006 / 14-03-2007 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie visserij
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie internationale handel
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 15-09-2004 / 15-02-2006 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan, en voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Roemenië
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie internationale handel
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie internationale handel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Commissie visserij

all-activities 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over bescherming van het vee in de regio Campania  
- P6_DCL(2007)0056 - Vervallen  
Riccardo VENTRE , Antonio TAJANI , Carlo CASINI , Alfredo ANTONIOZZI , Giorgio CAROLLO  
Datum bekendmaking : 21-05-2007
Vervaldatum : 27-09-2007
Aantal ondertekenaars : 27 - 27-09-2007

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.