Alfredo ANTONIOZZI : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 06-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Italië)
 • 07-01-2014 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Italië)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie juridische zaken
 • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland
 • 19-01-2012 / 30-06-2013 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie constitutionele zaken
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 28-09-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 16-09-2009 / 17-03-2010 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 29-09-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19-01-2012 / 03-09-2012 : Commissie vervoer en toerisme
 • 04-09-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de vrijheid van onderdrukte minderheden en personen  
- P7_DCL(2014)0004 - Vervallen  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 38 - 14-04-2014

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen