Alessandro BATTILOCCHIO : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 23-10-2007 : Niet-ingeschrevenen
 • 24-10-2007 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 18-02-2008 : Partito Socialista Nuovo PSI (Italië)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Italië)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie verzoekschriften
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Roemenië
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie verzoekschriften
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 31-01-2007 / 23-10-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan, en voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een actieprogramma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus Mundus) (2009-2013)  
- DEVE_AD(2008)404597 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (Europees instrument voor democratie en mensenrechten)  
- DEVE_AD(2006)376442 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen  
- DEVE_AD(2005)350272 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.