Adamos ADAMOU : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou - Aristera - Nees Dynameis (Cyprus)

Voorzitter 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 22-09-2004 / 14-03-2007 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake duurzame landbouw en biogas: een noodzakelijke herziening van EU-wetgeving  
- ENVI_AD(2007)396668 -  
-
ENVI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over tuberculose  
- P6_DCL(2009)0038 - Vervallen  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Datum bekendmaking : 23-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 195 - 08-05-2009
Schriftelijke verklaring over een voorstel tot duidelijke etikettering met het oog op een correcte informatie over de herkomst, de kwaliteit en de traceerbaarheid van levensmiddelen  
- P6_DCL(2009)0008 - Vervallen  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Datum bekendmaking : 02-02-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 301 - 08-05-2009
Schriftelijke verklaring over fibromyalgie  
- P6_DCL(2008)0069 - Aangenomen  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Datum bekendmaking : 01-09-2008
Vervaldatum : 18-12-2008
Datum van aanneming : 13-01-2009
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2009)0014
Aantal ondertekenaars : 418 - 18-12-2008

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.