Gerard BATTEN : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fractie Onafhankelijkheid/Democratie - Lid

National parties 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : UK Independence Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie veiligheid en defensie

Plaatsvervanger 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
  • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.