Gerard BATTEN : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europa van vrijheid en democratie - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie juridische zaken
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie juridische zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen