Gerard BATTEN : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
 • 20-10-2014 / 07-12-2018 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 08-12-2018 / 15-01-2019 : Niet-fractiegebonden leden
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 06-12-2018 : Commissie constitutionele zaken
 • 29-01-2019 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) EN  
 

. – UKIP voted to abstain on this non-legislative report. Although the report is broadly critical of the European Fund for Strategic Investments, and expresses concerns which we share, we cannot endorse the strategy of using public money to shelter private investors from risk – it leads to a misallocation of capital that will in turn lead to asset bubbles. Accordingly UKIP voted against the report as a whole.

Europese agenda voor de deeleconomie (A8-0195/2017 - Nicola Danti) EN  
 

. – UKIP MEPs have voted against this non-legislative, own-initiative report. UKIP are against a ‘European Agenda’ on the collaborative economy. UKIP believe that Member States should be free to create their own laws on the collaborative economy, and that a harmonised approach is not suitable.

Onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin) EN  
 

. – UKIP MEPs voted against this non-legislative, own-initiative report. UKIP reject calls for more EU legislation to be produced and are against a harmonised approach to online platforms, as this is an issue for individual Member States. UKIP also oppose the creation of the digital single market.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen