Mike NATTRASS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 22-06-2010 : Europa van vrijheid en democratie - Lid
  • 23-06-2010 / 10-12-2012 : Niet-fractiegebonden leden
  • 11-12-2012 / 08-09-2013 : Europa van vrijheid en democratie - Lid
  • 09-09-2013 / 30-06-2014 : Niet-fractiegebonden leden

National parties 

  • 14-07-2009 / 03-11-2013 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)
  • 04-11-2013 / 24-03-2014 : An Independence Party (Verenigd Koninkrijk)
  • 25-03-2014 / 30-06-2014 : AN INDEPENDENCE FROM EUROPE (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie vervoer en toerisme
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie vervoer en toerisme
  • 29-03-2012 / 15-01-2013 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

all-activities 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de afzet van eieren van kippen die in verboden kooien worden gehouden  
- P7_DCL(2010)0087 - Vervallen  
Nicole SINCLAIRE , Mike NATTRASS  
Datum bekendmaking : 10-11-2010
Vervaldatum : 17-02-2011
Aantal ondertekenaars : 51 - 17-02-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen