Jim ALLISTER : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Niet-ingeschrevenen

National parties 

 • 20-07-2004 / 27-03-2007 : Democratic Unionist Party (Northern Ireland) (Verenigd Koninkrijk)
 • 28-03-2007 / 17-12-2007 : Independent (Verenigd Koninkrijk)
 • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Traditional Unionist (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie visserij
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie constitutionele zaken
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie visserij
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie constitutionele zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie visserij
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie constitutionele zaken

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie internationale handel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over hondengevechten in de EU  
- P6_DCL(2007)0086 - Vervallen  
Jim ALLISTER , Neil PARISH , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Ville ITÄLÄ  
Datum bekendmaking : 10-10-2007
Vervaldatum : 24-01-2008
Aantal ondertekenaars : 117 - 17-01-2008
Schriftelijke verklaring over de rechten van vrouwen in Saoedi-Arabië  
- P6_DCL(2006)0018 - Vervallen  
Roger HELMER , Ashley MOTE , Jim ALLISTER , Anna ZÁBORSKÁ  
Datum bekendmaking : 30-03-2006
Vervaldatum : 30-06-2006
Aantal ondertekenaars : 39 - 30-06-2006
Schriftelijke verklaring over internationale terroristen ("de Columbia 3")  
- P6_DCL(2005)0047 - Vervallen  
Jim ALLISTER  
Datum bekendmaking : 19-09-2005
Vervaldatum : 19-12-2005
Aantal ondertekenaars : 9 - 19-12-2005

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.