Georgs ANDREJEVS : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid van het bureau

National parties 

  • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Savienība "Latvijas Celš" (Letland)
  • 04-11-2008 / 13-07-2009 : - (Letland)

Ondervoorzitter 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Leden 

  • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger 

  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië
  • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ONTWERPADVIES inzake de communautaire strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk  
- ENVI_AD(2007)394085 -  
-
ENVI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over brandveiliger sigaretten  
- P6_DCL(2007)0066 - Vervallen  
Arlene McCARTHY , Gérard ONESTA , Georgs ANDREJEVS  
Datum bekendmaking : 09-07-2007
Vervaldatum : 15-11-2007
Aantal ondertekenaars : 68 - 15-11-2007
Schriftelijke verklaring over hoge bloeddruk  
- P6_DCL(2007)0047 - Vervallen  
Georgs ANDREJEVS  
Datum bekendmaking : 09-05-2007
Vervaldatum : 14-09-2007
Aantal ondertekenaars : 83 - 14-09-2007
Schriftelijke verklaring over diabetes  
- P6_DCL(2006)0001 - Aangenomen  
John BOWIS , Georgs ANDREJEVS , Dorette CORBEY , Karin SCHEELE  
Datum bekendmaking : 16-01-2006
Vervaldatum : 16-04-2006
Datum van aanneming : 27-04-2006
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2006)0185
Aantal ondertekenaars : 422 - 16-04-2006

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.