Giulietto CHIESA : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 14-05-2006 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid
 • 15-05-2006 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 19-01-2005 : Italia dei Valori (Italië)
 • 20-01-2005 / 18-02-2008 : Indipendente - Lista Italia dei Valori - Di Pietro Occhetto (Italië)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Indipendente (Italië)

Ondervoorzitter 

 • 14-03-2005 / 14-01-2007 : Commissie internationale handel
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie internationale handel

Leden 

 • 21-07-2004 / 13-03-2005 : Commissie internationale handel
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 31-01-2007 / 27-03-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan
 • 28-03-2007 / 13-07-2009 : Commissie juridische zaken

Plaatsvervanger 

 • 22-07-2004 / 14-05-2006 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 15-09-2004 / 14-05-2006 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan, en voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië
 • 19-01-2006 / 14-05-2006 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
 • 14-07-2006 / 14-02-2007 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering  
- INTA_AD(2006)374408 -  
-
INTA 
ADVIES inzake een Europees sociaal model voor de toekomst  
- INTA_AD(2006)369964 -  
-
INTA 
ADVIES inzake een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid  
- CULT_AD(2006)364891 -  
-
CULT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.