Giusto CATANIA : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Italië)

Voorzitter 

 • 27-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili

Ondervoorzitter 

 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 15-03-2007 / 26-03-2007 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
 • 27-03-2007 / 13-07-2009 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië)
 • 13-09-2005 / 03-07-2006 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië)

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over het jaarverslag over de mensenrechten in de wereld (2007) en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie  
- LIBE_AD(2008)402697 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma "Burgers voor Europa" ter bevordering van een actief Europees burgerschap  
- LIBE_AD(2006)368031 -  
-
LIBE 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bescherming van de mensenrechten in gesloten instellingen  
- P6_DCL(2008)0103 - Vervallen  
Maria da Assunção ESTEVES , Jo LEINEN , Gérard DEPREZ , Hélène FLAUTRE , Giusto CATANIA  
Datum bekendmaking : 03-12-2008
Vervaldatum : 26-03-2009
Aantal ondertekenaars : 155 - 27-03-2009
Schriftelijke verklaring over het geval Oscar Pistorius  
- P6_DCL(2007)0076 - Vervallen  
Giusto CATANIA  
Datum bekendmaking : 03-09-2007
Vervaldatum : 03-12-2007
Aantal ondertekenaars : 35 - 04-12-2007

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.