Aileen McLEOD : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Scottish National Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie constitutionele zaken
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) EN  
 

Mr President,
There is much to commend the joint resolution on the next MFF. The SNP fully intends for Scotland to remain in the EU in the coming years, so this issue directly affects all of Scotland’s citizens.
The future financial settlement will come at a time when both Europe and the wider world face new and pressing challenges. With this in mind, the SNP group particularly welcomes the support for the principle of climate mainstreaming and the calls for a meaningful European Green Deal.
Nevertheless, my party considers that taxation matters should remain primarily a Member State competence and we have a long record in this House of opposing moves toward further own resources. We were therefore regrettably unable to support the joint resolution.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaring van goed gedrag