Tiberiu BĂRBULEȚIU : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Waarnemer
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid

National parties 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Naţional Liberal (Roemenië)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Naţional Liberal (Roemenië)

Leden 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Zuidoost-Europa

Plaatsvervanger 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland

Waarnemer 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake een Actieplan voor energie-efficiëntie — Het potentieel realiseren  
- REGI_AD(2007)391971 -  
-
REGI 

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over een verbod op het gebruik van cyanide in de mijnbouw  
- P6_DCL(2007)0085 - Vervallen  
Horia-Victor TOMA , Daciana Octavia SÂRBU , Adina-Ioana VĂLEAN , Tiberiu BĂRBULEȚIU  
Datum bekendmaking : 24-09-2007
Vervaldatum : 24-12-2007
Aantal ondertekenaars : 79 - 03-01-2008
Schriftelijke verklaring over beëindiging van de vernietiging van het ecosysteem van de Donaudelta  
- P6_DCL(2007)0057 - Vervallen  
Tiberiu BĂRBULEȚIU , Daciana Octavia SÂRBU , Sándor KÓNYA-HAMAR  
Datum bekendmaking : 06-06-2007
Vervaldatum : 11-10-2007
Aantal ondertekenaars : 49 - 11-10-2007

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.