Marian-Jean MARINESCU : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie begrotingscontrole 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Laatste activiteiten 

Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020) RO  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact