Alexandru ATHANASIU : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Waarnemer
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Roemenië)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Roemenië)

Leden 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Plaatsvervanger 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland, IJsland en Noorwegen en in de Gemengde Parlementaire Commissie voor de Europese Economische Ruimte (EER)

Waarnemer 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de instandhouding van het publieke karakter van het historische Bordei-park van Boekarest dat bedreigd wordt door een vastgoedproject  
- P6_DCL(2007)0074 - Vervallen  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Datum bekendmaking : 03-09-2007
Vervaldatum : 03-12-2007
Aantal ondertekenaars : 39 - 04-12-2007
Schriftelijke verklaring over maatregelen ter bestrijding van geweld onder kinderen en jongeren in onderwijsinstellingen  
- P6_DCL(2007)0046 - Vervallen  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Datum bekendmaking : 09-05-2007
Vervaldatum : 14-09-2007
Aantal ondertekenaars : 60 - 14-09-2007

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.