Georgi BLIZNASHKI : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Waarnemer
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Coalition for Bulgaria (Bulgarije)
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Coalition for Bulgaria (Bulgarije)

Leden 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Zuidoost-Europa

Plaatsvervanger 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Commissie constitutionele zaken
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Waarnemer 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

all-activities 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.