Kristian VIGENIN : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 28-05-2013 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 28-05-2013 : Coalition for Bulgaria (Bulgarije)

Voorzitter 

 • 30-09-2009 / 28-05-2013 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne
 • 30-09-2009 / 28-05-2013 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 19-01-2012 / 28-05-2013 : Commissie buitenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 19-01-2012 / 28-05-2013 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld  
- AFET_AD(2009)428127 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bescherming van dolfijnen in de Zwarte Zee  
- P7_DCL(2012)0023 - Vervallen  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Datum bekendmaking : 02-07-2012
Vervaldatum : 08-11-2012
Aantal ondertekenaars : 193 - 26-10-2012

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen