Hanna FOLTYN-KUBICKA : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 07-12-2005 / 13-07-2009 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Lid

National parties 

 • 07-12-2005 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Leden 

 • 16-01-2006 / 14-06-2006 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 16-01-2006 / 13-07-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 15-06-2006 / 14-01-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 11-01-2006 / 14-02-2006 : Commissie vervoer en toerisme
 • 11-01-2006 / 31-12-2006 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Bulgarije
 • 15-02-2006 / 14-06-2006 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 29-05-2006 / 14-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 14-06-2006 / 14-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie mensenrechten
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over hervatting van de tv-uitzendingen van NTDTV Television in China via Eutelsat  
- P6_DCL(2008)0086 - Aangenomen  
Marco CAPPATO , Hanna FOLTYN-KUBICKA , Thomas MANN , Charles TANNOCK , Helga TRÜPEL  
Datum bekendmaking : 08-10-2008
Vervaldatum : 22-01-2009
Datum van aanneming : 03-02-2009
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2009)0041
Aantal ondertekenaars : 477 - 23-01-2009
Schriftelijke verklaring over de toekomst van de scheepswerf van Gdansk  
- P6_DCL(2007)0081 - Vervallen  
Hanna FOLTYN-KUBICKA , Marcin LIBICKI , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Datum bekendmaking : 24-09-2007
Vervaldatum : 24-12-2007
Aantal ondertekenaars : 77 - 03-01-2008

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.