Adina-Ioana VĂLEAN : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Partidul Naţional Liberal (Roemenië)

Voorzitter 

  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Leden 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Conferentie van commissievoorzitters

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 / 27-11-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020  
- ITRE_AD(2019)639655 -  
-
ITRE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaring van goed gedrag