Mladen Petrov CHERVENYAKOV : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Coalition for Bulgaria (Bulgarije)

Leden 

  • 18-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada

Plaatsvervanger 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Commissie juridische zaken
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië

all-activities 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.