Georg MAYER : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met Iran 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Laatste activiteiten 

Herdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in december 1989 (B9-0241/2019) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact