Johan DANIELSSON : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland 

Laatste activiteiten 

Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0 (B9-0238/2019) SV  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact