Desislav CHUKOLOV : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 06-06-2007 / 13-11-2007 : Fractie Identiteit, Traditie en Soevereiniteit - Lid
  • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Niet-ingeschrevenen

National parties 

  • 06-06-2007 / 27-11-2007 : Attack Coalition (Bulgarije)
  • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Attack (Bulgarije)

Leden 

  • 09-07-2007 / 13-07-2009 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 03-09-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran

Plaatsvervanger 

  • 09-07-2007 / 13-07-2009 : Commissie constitutionele zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over voedselimporten  
- P6_DCL(2009)0018 - Vervallen  
Dimitar STOYANOV , Desislav CHUKOLOV , Slavi BINEV  
Datum bekendmaking : 18-02-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 12 - 08-05-2009
Schriftelijke verklaring over het aanwakkeren van etnische haat tegen de Bulgaren in Bulgarije  
- P6_DCL(2009)0006 - Vervallen  
Dimitar STOYANOV , Desislav CHUKOLOV , Slavi BINEV  
Datum bekendmaking : 02-02-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 17 - 08-05-2009
Schriftelijke verklaring over de bescherming van de buitengrens van de EU tegen stroperij en andere economische misdrijven  
- P6_DCL(2008)0065 - Vervallen  
Dimitar STOYANOV , Desislav CHUKOLOV , Slavi BINEV  
Datum bekendmaking : 01-09-2008
Vervaldatum : 04-12-2008
Aantal ondertekenaars : 13 - 05-12-2008

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.