Slavi BINEV : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 10-12-2012 : Niet-fractiegebonden leden
 • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Europa van vrijheid en democratie - Ondervoorzitter/Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 27-09-2011 : Attack (Bulgarije)
 • 28-09-2011 / 20-05-2012 : - (Bulgarije)
 • 21-05-2012 / 19-01-2014 : People for Real, Open and United Democracy / Conservative Party for Democracy and Success (Bulgarije)
 • 20-01-2014 / 30-06-2014 : National Front for the Salvation of Bulgaria (Bulgarije)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16-09-2009 / 10-12-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 19-01-2012 / 10-12-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 09-01-2013 / 02-06-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen
 • 10-01-2013 / 29-09-2013 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 12-06-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 12-06-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 30-09-2013 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over over invoering van het programma 'Schaken op School' in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie  
- P7_DCL(2011)0050 - Aangenomen  
Slavi BINEV , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Datum bekendmaking : 30-11-2011
Vervaldatum : 15-03-2012
Datum van aanneming : 15-03-2012
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2012)0097
Aantal ondertekenaars : 415 - 15-03-2012

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen