• Emmanouil   ANGELAKAS  

Emmanouil ANGELAKAS : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 6de zittingsperiode 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het uitroepen van 2011 tot het Europees jaar van de vrijwilligers  
- P6_DCL(2008)0030 - Aangenomen  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Datum bekendmaking : 09-04-2008
Vervaldatum : 15-07-2008
Datum van aanneming : 02-09-2008
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2008)0389
Aantal ondertekenaars : 454 - 10-07-2008