Cătălin-Ioan NECHIFOR : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Partidul Social Democrat (Roemenië)

Leden 

  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Begrotingscommissie
  • 13-12-2007 / 17-12-2007 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië
  • 18-12-2007 / 18-12-2008 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Plaatsvervanger 

  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Commissie begrotingscontrole
  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

all-activities 

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap betreffende de bescherming van kinderen die het internet en andere communicatietechnologieën gebruiken  
- BUDG_AD(2008)409411 -  
-
BUDG 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.