Sirpa PIETIKÄINEN : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Laatste activiteiten 

Contact