Juan FRAILE CANTÓN : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Spanje)

Leden 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Subcommissie mensenrechten
  • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Plaatsvervanger 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

all-activities 

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement betreffende het Strategisch Partnerschap EU-Brazilië  
- DEVE_AD(2009)418047 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.