Roberto FIORE : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 16-05-2008 / 13-07-2009 : Niet-ingeschrevenen

National parties 

  • 16-05-2008 / 15-04-2009 : Alternativa sociale: Lista Mussolini (Italië)
  • 16-04-2009 / 13-07-2009 : Forza Nuova (Italië)

Leden 

  • 05-06-2008 / 13-07-2009 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 05-06-2008 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland
  • 05-06-2008 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

  • 03-06-2008 / 13-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

all-activities 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.