Raina A. Mercedes ECHERER : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Die Grünen - Die Grüne Alternative (Oostenrijk)

Leden 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie juridische zaken en interne markt
  • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Hongarije
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
  • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Hongarije

Plaatsvervanger 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Begrotingscommissie
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie juridische zaken en interne markt

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bestrijding van productpiraterij en namaak in de uitgebreide EU  
- P5_DCL(2003)0005 - Aangenomen  
Arlene McCARTHY , Janelly FOURTOU , Antonius MANDERS , Raina A. Mercedes ECHERER , Marcelino OREJA ARBURÚA  
Datum bekendmaking : 26-03-2003
Vervaldatum : 26-06-2003
Datum van aanneming : 05-06-2003
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P5_TA(2003)0275
Aantal ondertekenaars : 320 - 05-06-2003