Rocco BUTTIGLIONE : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 10-06-2001 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

  • 20-07-1999 / 10-06-2001 : Cristiani democratici uniti (Italië)

Leden 

  • 21-07-1999 / 10-06-2001 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
  • 06-10-1999 / 10-06-2001 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika en Mexico
  • 13-12-2000 / 10-06-2001 : Tijdelijke Commissie menselijke genetica en andere nieuwe technologieën in de moderne geneeskunde

Plaatsvervanger 

  • 21-07-1999 / 10-06-2001 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
  • 08-10-1999 / 10-06-2001 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Republiek Tsjechië
  • 08-10-1999 / 10-06-2001 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Letland
  • 06-07-2000 / 10-06-2001 : Tijdelijke commissie Echelon-interceptiesysteem

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Motion for a resolution on Iraq EN  
- B5-0626/2000  

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128