Jean-Louis BERNIÉ : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 04-07-2001 : Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit - Lid
 • 05-07-2001 / 19-07-2004 : Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit - Lid van het bureau

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Chasse, Pêche, Nature, Traditions (Frankrijk)

Leden 

 • 21-07-1999 / 01-07-2001 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 02-07-2001 / 14-01-2002 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Plaatsvervanger 

 • 21-07-1999 / 01-07-2001 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 12-06-2001 / 14-01-2002 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 17-01-2002 / 28-01-2003 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 29-01-2003 / 19-07-2004 : Commissie begrotingscontrole

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de erkenning van de specifieke kenmerken van wijn en de bescherming van de Europese wijnsector  
- P5_DCL(2004)0021 - Vervallen  
Jean-Louis BERNIÉ , Yves BUTEL , Alain ESCLOPÉ , Véronique MATHIEU HOUILLON , Jean SAINT-JOSSE  
Datum bekendmaking : 18-03-2004
Vervaldatum : 06-05-2004
Aantal ondertekenaars : 65 - 06-05-2004