• Massimo   CARRARO  

Massimo CARRARO : Verslag(en) - als rapporteur - 5de zittingsperiode 

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad een het Europees Parlement - Organisatie en beheer van het Internet - Internationale en Europese beleidskwesties 1998-2000 - Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie  
- A5-0063/2001 -  
-
ITRE 
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds (7260/2000 - COM(1999)229 - C5-0204/2000); - over het vrije verkeer van personen (9748/1999 - C5-0197/2000 - 1999/0103(AVC)); - over het luchtvervoer (9749/1999- C5-0198/2000 - 1999/0104(AVC)); - inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg (9750/1999 - C5-0199/2000 - 1999/0105(AVC)); - inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds (9751/1999 - C5-0200/2000)- 1999/0106(AVC)); betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten (9752/1999 - C5-0201/2000 - 1999/0107(AVC)); inzake de handel in landbouwproducten (9753/1999 - C5-0202/2000-1999/0108(AVC)); - inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (9755/1999 - C5-0203/2000 - 199/0109(AVC)) - Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie  
- A5-0118/2000 -  
-
ITRE