Pernille FRAHM : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid
  • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Ondervoorzitter

National parties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Socialistisk Folkeparti (Denemarken)

Ondervoorzitter 

  • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Polen

Leden 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Polen
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Plaatsvervanger 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
  • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tijdelijke commissie Echelon-interceptiesysteem
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over versterking van de controles op de wapenexport van de EU; naar een internationaal verdrag inzake de handel in wapens  
- P5_DCL(2004)0017 - Vervallen  
Glenys KINNOCK , Michael GAHLER , Johan VAN HECKE , Nelly MAES , Pernille FRAHM  
Datum bekendmaking : 25-02-2004
Vervaldatum : 06-05-2004
Aantal ondertekenaars : 157 - 06-05-2004
Schriftelijke verklaring over blootstelling van bewoners en anderen aan bestrijdingsmiddelen in landbouwgebieden  
- P5_DCL(2003)0026 - Vervallen  
Caroline LUCAS , Ulla Margrethe SANDBÆK , Pernille FRAHM  
Datum bekendmaking : 17-11-2003
Vervaldatum : 17-02-2004
Aantal ondertekenaars : 48 - 17-02-2004
Schriftelijke verklaring over 'national missile defense' (NMD)  
- P5_DCL(2001)0007 - Vervallen  
André BRIE , Pernille FRAHM , Joost LAGENDIJK , Maj Britt THEORIN , Jan Marinus WIERSMA  
Datum bekendmaking : 14-05-2001
Vervaldatum : 14-08-2001
Aantal ondertekenaars : 73 - 14-08-2001