• Ole   ANDREASEN  

Ole ANDREASEN : Ontwerpresolutie(s) - 5de zittingsperiode 

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

MOTION FOR A RESOLUTION on the observer status of Taiwan in the 56th WHA EN  
- B5-0240/2003  
MOTION FOR A RESOLUTION on the famine in North Korea EN  
- B5-0043/2003