Joaquim VAIRINHOS : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista (Portugal)

Leden 

 • 21-07-1999 / 05-09-2001 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 06-10-1999 / 11-11-1999 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Leden van het Europees Parlement in de Parlementaire Paritaire Vergadering van de Overeenkomst tussen de Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Unie (ACS-EU)
 • 06-09-2001 / 14-01-2002 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 17-01-2002 / 03-02-2002 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 04-02-2002 / 19-07-2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Leden van het Europees Parlement in de Parlementaire Paritaire Vergadering van de Overeenkomst tussen de Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Unie (ACS-EU)

Plaatsvervanger 

 • 22-07-1999 / 05-09-2001 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 03-09-2001 / 14-01-2002 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128