Enrico BOSELLI : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 03-10-2000 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid
  • 04-10-2000 / 19-07-2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid van het bureau

National parties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Socialisti democratici italiani (Italië)

Leden 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie juridische zaken en interne markt
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie verzoekschriften
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Estland
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij - Commissie juridische zaken en interne markt  
- A5-0043/2001 -  
-
JURI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement