Luigi COCILOVO : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 08-12-2004 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid
 • 09-12-2004 / 13-07-2009 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid van het bureau

National parties 

 • 21-07-2004 / 06-02-2008 : La Margherita (Italië)
 • 07-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Democratico (Italië)

Ondervoorzitter 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Europees Parlement
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Bureau van het Europees Parlement
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Europees Parlement
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Bureau van het Europees Parlement

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15-09-2004 / 19-06-2006 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 15-06-2006 / 13-07-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan, en voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Plaatsvervanger 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 30-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie vervoer en toerisme

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG  
- EMPL_AD(2009)415010 -  
-
EMPL 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het belang van banen en de rechten van werknemers in de EU  
- P6_DCL(2009)0025 - Vervallen  
Philip BUSHILL-MATTHEWS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Thomas MANN , Luigi COCILOVO , Paulo CASACA  
Datum bekendmaking : 09-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 146 - 08-05-2009
Schriftelijke verklaring over milieuvertegenwoordigers van werknemers  
- P6_DCL(2008)0088 - Vervallen  
Jean LAMBERT , Caroline LUCAS , Alejandro CERCAS , Luigi COCILOVO  
Datum bekendmaking : 08-10-2008
Vervaldatum : 22-01-2009
Aantal ondertekenaars : 106 - 23-01-2009
Schriftelijke verklaring over schendingen van de mensenrechten en de nationale status van West Papoea  
- P6_DCL(2006)0090 - Vervallen  
Caroline LUCAS , Jill EVANS , Luigi COCILOVO , Jean LAMBERT  
Datum bekendmaking : 11-12-2006
Vervaldatum : 29-03-2007
Aantal ondertekenaars : 52 - 29-03-2007

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.