Margrietus van den BERG : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 31-08-2007 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 31-08-2007 : Partij van de Arbeid (Nederland)

Ondervoorzitter 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-Gemeenschap
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 01-02-2007 / 31-08-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-Gemeenschap

Leden 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-Gemeenschap
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 23-05-2007 / 31-08-2007 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie internationale handel
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 15-09-2004 / 31-08-2007 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie internationale handel
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 31-01-2007 / 31-08-2007 : Commissie internationale handel
 • 31-01-2007 / 31-08-2007 : Subcommissie mensenrechten

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake handelsgerelateerde steun van de EU  
- DEVE_AD(2006)378787 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake meer en betere ontwikkelingssamenwerking: het pakket van 2006 voor de effectiviteit van de hulp  
- INTA_AD(2006)374232 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties  
- DEVE_AD(2005)353394 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over dwangarbeid in Chinese gevangenissen  
- P6_DCL(2006)0040 - Vervallen  
Margrietus van den BERG , Jean-Marie CAVADA , Harlem DÉSIR , Caroline LUCAS  
Datum bekendmaking : 15-05-2006
Vervaldatum : 15-09-2006
Aantal ondertekenaars : 129 - 15-09-2006
Schriftelijke verklaring over de noodzaak meer en rechtvaardiger handelsbetrekkingen met Afrika te scheppen  
- P6_DCL(2005)0032 - Vervallen  
Johan VAN HECKE , Maria MARTENS , Margrietus van den BERG , Luisa MORGANTINI  
Datum bekendmaking : 23-05-2005
Vervaldatum : 23-08-2005
Aantal ondertekenaars : 50 - 23-08-2005
Schriftelijke verklaring over Le Joola  
- P6_DCL(2004)0062 - Vervallen  
Margrietus van den BERG , Marianne THYSSEN , Joost LAGENDIJK , Antonius MANDERS  
Datum bekendmaking : 16-12-2004
Vervaldatum : 16-03-2005
Aantal ondertekenaars : 45 - 16-03-2005

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.