Christos FOLIAS : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid van het bureau
 • 08-03-2002 / 09-03-2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

 • 20-07-1999 / 09-03-2004 : Nea Dimokratia (Griekenland)

Voorzitter 

 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland, IJsland en Noorwegen

Ondervoorzitter 

 • 22-07-1999 / 17-02-2000 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden en de Golfstaten

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 17-01-2002 / 09-03-2004 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 07-02-2002 / 09-03-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland, IJsland en Noorwegen
 • 07-11-2002 / 09-03-2004 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Oekraïne en EU-Moldavië en delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland

Plaatsvervanger 

 • 01-09-1999 / 07-10-1999 : Begrotingscommissie
 • 07-10-1999 / 14-12-1999 : Economische en Monetaire Commissie
 • 23-11-1999 / 14-01-2002 : Commissie begrotingscontrole
 • 17-01-2002 / 09-03-2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 20-11-2003 / 09-03-2004 : Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting voor het begrotingsjaaar 1999 - Afdeling I - Parlement/Bijlage Ombudsman - Commissie Begrotingscontrole  
- A5-0099/2001 -  
-
CONT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes FR  
- B5-0089/1999  

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128