Konstantinos ALYSSANDRAKIS : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Kommounistiko Komma Elladas (Griekenland)

Ondervoorzitter 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Cyprus
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Cyprus

Leden 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

Plaatsvervanger 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Tijdelijke Commissie menselijke genetica en andere nieuwe technologieën in de moderne geneeskunde
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Hongarije

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Cuba  
- P5_CRE(2004)04-22(9)  
Cuba  
- P5_CRE(2004)04-22(9)  

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: "Verdere stappen in het radiospectrumbeleid - Resultaten van de openbare raadpleging over het Groenboek" - Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie  
- A5-0122/2000 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Proposition de résolution article 50 au nom du groupe GUE/NGL FR  
- B5-0137/2003  

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128