Geoffrey VAN ORDEN : Home 

Lid 

Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Contact