Theresa VILLIERS : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-2004 / 10-05-2005 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

  • 20-07-2004 / 10-05-2005 : Conservative and Unionist Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 21-07-2004 / 10-05-2005 : Commissie juridische zaken
  • 15-09-2004 / 10-05-2005 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan, en voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië

Plaatsvervanger 

  • 22-07-2004 / 10-05-2005 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 15-09-2004 / 10-05-2005 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.