John BOWIS : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid van het bureau

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 30-08-2004 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 31-01-2007 / 14-03-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

VERSLAG over belangrijke en verwaarloosde ziekten in ontwikkelingslanden  
- A6-0215/2005 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over tuberculose  
- P6_DCL(2009)0038 - Vervallen  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Datum bekendmaking : 23-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 195 - 08-05-2009
Schriftelijke verklaring over de coördinatie van statiegeld- en inzamelsystemen voor metalen drankverpakkingen in de Unie  
- P6_DCL(2008)0091 - Vervallen  
Hélène GOUDIN , Nils LUNDGREN , Henrik LAX , John BOWIS  
Datum bekendmaking : 20-10-2008
Vervaldatum : 05-02-2009
Aantal ondertekenaars : 123 - 09-02-2009
Schriftelijke verklaring over de prioriteiten in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer  
- P6_DCL(2008)0080 - Aangenomen  
Françoise GROSSETÊTE , John BOWIS , Katalin LÉVAI , Jan Tadeusz MASIEL , Antonios TRAKATELLIS  
Datum bekendmaking : 08-10-2008
Vervaldatum : 05-02-2009
Datum van aanneming : 19-02-2009
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2009)0081
Aantal ondertekenaars : 465 - 05-02-2009

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.