Elspeth ATTWOOLL : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Liberal Democrat Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 08-06-2005 / 13-07-2009 : Scottish Liberal Democrats (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie visserij

Leden 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie visserij
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie visserij
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada

Plaatsvervanger 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake betere regelgeving in de Europese Unie  
- REGI_AD(2007)388354 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad inzake communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007–2013)  
- REGI_AD(2006)364667 -  
-
REGI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over gelijke erkenning van geregistreerde partnerschappen  
- P6_DCL(2008)0076 - Vervallen  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Datum bekendmaking : 22-09-2008
Vervaldatum : 15-01-2009
Aantal ondertekenaars : 160 - 16-01-2009
Schriftelijke verklaring over zalmzeevisserij met drijfnetten  
- P6_DCL(2005)0063 - Vervallen  
Terence WYNN , Catherine STIHLER , Neil PARISH , Paulo CASACA , Elspeth ATTWOOLL  
Datum bekendmaking : 24-10-2005
Vervaldatum : 24-01-2006
Aantal ondertekenaars : 61 - 24-01-2006
Schriftelijke verklaring over de rechten van medewerkers voor onderwijs in vreemde talen ("lettori") aan Italiaanse universiteiten  
- P6_DCL(2005)0046 - Vervallen  
Elspeth ATTWOOLL , Ian HUDGHTON , David MARTIN , Alyn SMITH , Struan STEVENSON  
Datum bekendmaking : 12-09-2005
Vervaldatum : 12-12-2005
Aantal ondertekenaars : 26 - 12-12-2005

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.