Luigi CESARO : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Forza Italia (Italië)

Ondervoorzitter 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Leden 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Slovenië

Plaatsvervanger 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

all-activities 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Birma  
- E-0099/2004 - Commissie